Skip to Navigation

Projekt

Detta projekt syftar till att förändra ungdomars attityder och beteende till våld i nära relationer genom användandet av ett centralt lärobjekt som kommer att tilltala yngre människor, ett uppslukande och engagerande dataspel. Projektet kommer även att innehålla rådgivning, undervisning och utbildning. Enligt forskning från Serious Games Institute i Storbritannien (som är en del utav Coventry University) är denna typ av projekt det första i sitt slag i Europa.

Spelet kommer att innehålla följande:

  • Scenarier med olika nivåer kring en typisk relation avsedd för den aktuella ålderskategorin.
  • Simulerade rollspel med syfte att väcka uppmärksamhet gällande problemet med våld i dating/relation sammanhang.
  • Modellerade scenarios där den som spelar är pojken/flickan i spelet eller en kompis till den som spelar spelet.
  • Under spelets gång kommer feedback att ges till målgruppen gällande effekterna av valda handlingsalternativ, lämplighet av valda handlingsalternativ samt belöningar för val av de mest lämpliga handlingsalternativen. Spelet kommer även att vägleda spelarna till olika stödorganisationer.

I Storbritannien betraktar sig alla 6-10 åringar som spelare. I övriga Europa ses liknande trender som påvisar ett ökande användande av tv-, och dataspel men även dess popularitet och effektivitet som en typ av inlärningsverktyg.

På senare år har användandet av teknologi inom undervisning och psykosociala interventioner ökat, speciellt sedan starten av ‘Serious Games’, som innebär dataspelsbaserade aktiviteter som är utvecklade med tillgivenhet till tydliga pedagogiska principer, detta för att kunna stödja lärande eller utbildningsmålen (de Freitas, 2006).